Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-09-07

Gmina Czerwonak stawia na elektromobilny transportRada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju elektromobilności gminy Czerwonak „Nie ma przyszłości bez elektromobilności”.

Wdrożenie strategii przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz spowoduje redukcję hałasu komunikacyjnego. Osiągnięcie tych rezultatów będzie możliwe dzięki stopniowemu eliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów spalinowych, powodujących emisję zanieczyszczeń do atmosfery i sukcesywne zastępowanie ich pojazdami niskoemisyjnymi i zeroemisyjnymi.
Zgodnie z założeniami Strategii, zakupionych zostanie 20 autobusów elektrycznych. Na terenie gminy Czerwonak pojawi się również infrastruktura, dzięki której możliwe będzie ładowanie pojazdów elektrycznych. Ładowarki będą dostępne przy węzłach przesiadkowych oraz w innych miejscach, w których natężenie ruchu jest znaczne.
Realizacja Strategii została zaplanowana do roku 2036. W tym czasie gmina podejmie szereg działań sprzyjających rozwojowi elektromobilności w transporcie zarówno prywatnym jak i publicznym. Działania te będą polegały między innymi na motywowaniu społeczeństwa do zakupu pojazdów elektrycznych oraz do korzystania z transportu publicznego i pozostawienia własnego samochodu w garażu.
Dzięki przyjęciu Strategii, gmina Czerwonak będzie mogła ubiegać się o dalsze dofinansowania związane z realizacją jej celów.
Strategia rozwoju elekrtomobilności została przygotowana w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Warszawie, w kwocie 49 tys. zł.


Tagi:
Czerwonak, Infrastruktura transportowa, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1