Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-07-28

Spis rolny 20201 września rozpocznie się w Polsce powszechny spis rolny. Potrwa do 30 listopada br. Spis jest obowiązkowy. Konsekwencją braku udziału w spisie rolnym może być kara grzywny.

Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Ten obowiązek nakłada na wszystkie kraje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, przeprowadzanie spisów rekomenduje też Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Polska, jako pełnoprawny członek Unii, jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym. To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy.
Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.
 - 1