Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-07-27

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020 - WKRÓTCE MIJA TERMIN ZGŁOSZEŃ!Jeszcze tylko do 31 lipca jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa komunalne mogą zgłaszać się do konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2020 – Samorząd jako pracodawca – Dialog społeczny dla godnej pracy.

Związek Miast Polskich dwukrotnie w przeszłości organizował konkurs Samorządowy Lider Zarządzania poświęcony tematyce godnej pracy. Tegoroczna edycja jest już trzecią, a współorganizatorem jej jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Norweski Związek Pracowników Komunalnych (FAGFORBUNDET) i Norweski Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) w ramach projektu Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów.
Doświadczenia poprzednich dwóch konkursów pokazały, że warunki pracy, kultura organizacyjna budowana przez samorządowego pracodawcę przekłada się na jakość świadczenia usług publicznych. W bazie dobrych praktyk na stronie http://www.dobrepraktyki.pl, w zakładce Dialog Społeczny można znaleźć 21 takich przykładów. Dzisiaj zagadnienia te nabierają nowego znaczenia. Samorządom przybywa zadań i ubywa środków finansowych, co często skutkuje pojawieniem się napięć w codziennym działaniu. Szczególnie trudnym wyzwaniem dla JST okazały się ostatnie zdarzenia związane z epidemią COVID-19, gdy pojęcie godnej pracy zyskało bardzo wymierną wartość.
– Szukamy nowych rozwiązań z zakresu kultury organizacyjnej sprzyjających podnoszeniu motywacji pracowników. Interesuje nas podmiot samorządowy jako pracodawca, który poprzez rozwój kadr, dobrą organizację pracy, dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, partnerskie negocjowanie układów zbiorowych i kształ­towanie dobrych relacji z pracownikami oraz związkami zawodowymi, dąży do uzyskania satysfakcji pracowników i lepszej jakości usług dla mieszkańców – piszą na swojej stronie organizatorzy.
Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od ich wielkości, a także dla ich jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych, które dostarczają usługi publiczne. Nagrodą dla laureatów będzie tytuł Samorządowy Lider Zarządzania 2020 - Samorząd jako pracodawca oraz możliwość odbycia wizyty studyjnej do Norwegii.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezes Związku Powiatów Polskich i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. Organizatorzy konkursu o patronat honorowy zwróciliśmy się również do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Związku: Hanna Leki, tel. 661 545 141, mail: hanna.leki@zmp.poznan.pl
 - 1