Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-07-22

Zarząd Metropolii z absolutorium za 2019 rokPo długiej przerwie odbyło się posiedzenie Rady Metropolii. Włodarze samorządów tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań (21 gmin, Powiat Poznański i Miasto Poznań) głosowali uchwały dotyczące działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2019 roku i dwie uchwały związane z pozyskaniem dofinansowania do projektów realizowanych w ramach ZIT.

Uczestnicy posiedzenia pozytywnie ocenili pracę Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań w 2019 roku. Jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2019 roku oraz uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za miniony rok. Wcześniej najważniejsze działania realizowane przez Zarząd w 2019 roku, przedstawił w formie prezentacji Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Stowarzyszenia.
Zdecydowanie, najistotniejszym zadaniem jakie do wykonania miało Stowarzyszenie w ubiegłym roku była realizacja działań związanych z dyspozycją środków unijnych dla projektów, które prowadzone były w ramach ZIT. Z 806 milionów zł dofinansowania do projektów realizowanych w ramach ZIT, na koniec roku rozdysponowanych było 752 mln zł, tj. 93 proc.
Bardzo ważnym zadaniem, jakie już parę lat temu przyjęło na siebie Stowarzyszenie, był aktywny udział w tworzeniu systemu połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Od początku tego roku koleje w systemie PKM jeżdżą na linii do Obornik, Wrześni i Gniezna. Obecnie koleje z logo PKM jeżdżą już na siedmiu z dziewięciu linii Poznańskiego Węzła Kolejowego. Do Wronek i Kościana pociągi w systemie PKM pojadą w 2021 roku, po zakończeniu remontów, które na tych liniach obecnie są prowadzone.
Dyrektor Wiśniewski poinformował też o innych prowadzonych działaniach, m.in. o Projekcie antysmogowym dla obszaru Metropolii Poznań. W ramach realizacji tego działania na obszarze Metropolii Poznań, na szkołach, zamontowano w minionym roku 200 systemów pomiaru zanieczyszczenia, a wyniki badań czystości powietrza są udostępniane na bieżąco w internecie. Ponadto zorganizowana została prowadzona na szeroką skalę antysmogowa kampania edukacyjna.
W 2019 roku Stowarzyszenie realizowało również projekty skierowane do seniorów i młodzieży, a obecnie kontynuuje, rozpoczęty w ubiegłym roku „Program szczepień przeciwko grypie”.
– Wymienione projekty, to tylko niektóre z działań, realizowanych przez Stowarzyszenie w ubiegłym roku – podkreślał Piotr Wiśniewski.
Na posiedzeniu Rady głosowane były też uchwały dotyczące zgody na stworzenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów, niezbędnego do uzyskania dofinansowania do tych działań. Chodzi o projekty: „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” (celem projektu jest zdobycie kompetencji przez uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie 8 szkół licealnych z terenu Metropolii Poznań) oraz „Wracamy na rynek pracy-aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3” (cel: aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3).
Obydwie uchwały, tak jak wszystkie głosowane na ostatnim posiedzeniu Rady Metropolii, podjęte zostały jednogłośnie.


Tagi:
Działalność
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6