Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-06-25

Program pomocy dla niepełnosprawnych w CzerwonakuRady gminy Czerwonak uchwaliła Program wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w gminie Czerwonak na 2020-2024.

Głównym celem Programu jest „Dążenie do pełniejszego udziału dorosłych osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym oraz zapewnienie im oraz ich rodzinom niezbędnego wsparcia”. Założeniem Programu jest tworzenie systemu umożliwiającego przywrócenie osób z niepełnosprawnością społeczeństwu, wytworzenie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym oraz udzielanie niezbędnego wsparcia członkom ich rodzin.
Celami szczegółowymi są:
1. Podniesienie stanu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie problematyki niepełnosprawności;
2. Zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się;
3. Zapewnienie aktywnego udziału w życiu społecznym;
4. Wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnością.
W tym roku, w ramach programu realizowany będzie cel szczegółowy nr 2. W pierwszej kolejności planuje się uruchomić usługę transportową, adresowaną do mieszkańców gminy Czerwonak, którzy przekroczyli 24 rok życia i posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. Plan finansowy oraz harmonogram realizacji zadań Programu, będą ustalane co roku, a ich zakres uzależniony będzie od kwoty przewidzianej w budżecie gminy na realizację celów Programu.


Tagi:
Czerwonak, Rodzina i zdrowie
 - 1