Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-05-25

Starostwo powoli wraca do normalnościJan Grabkowski, starosta poznański wydał komunikat dotyczący zmian w funkcjonowaniu starostwa powiatowego. Decyzja odnoszą się do terminów administracyjnych. Poniżej treść komunikatu.

Komunikat starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego z dnia 21 maja 2020 roku:

Informuję, iż od 16 maja 2020 r weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa 3. Na mocy jej zapisów 24 maja br. tj. w najbliższą niedzielę, „odmrożeniu” ulegają wszystkie terminy administracyjne. Powyższe oznacza, że:
– postępowania, dla których terminy się nie rozpoczęły, zaczynają swój bieg,
– terminy postępowań, które w związku z sytuacją epidemiczną uległy zawieszeniu, zostają wznowione i biegną dalej.
W związku z tym, proszę naszych mieszkańców, aby zwracali szczególną uwagę na daty wynikające z już wszczętych postępowań, a co za tym idzie dopełniali wszelkich formalności określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przypominam ponadto, że w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, w czasie trwania epidemii, funkcjonuje specjalny system udzielania informacji, dedykowany dla poszczególnych typów spraw:
– Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – tel. 61 8410 500,
– Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej – tel. 61 8 410 504
oraz 618410 517,
– Wydział Komunikacji i Transportu – tel. 61 8410 748, 61 8410 600, 61 8410 538
– Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – tel. 61 8410 552,
– Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – tel.61 2228 859
Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii i jednostek organizacyjnych.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski


Tagi:
Powiat poznański
 - 1