Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-03-24

Sobota ostatnim dniem ze sprzedażą ze straganówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, w związku z otrzymanym pismem od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nakazał bezwzględne zamknięcie wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

Na wniosek Jacka Jaśkowiaka, prezydenta miasta Poznania, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził zgodę, aby handel na poznańskich rynkach odbywał się do soboty 28 marca włącznie.
Decyzja ma związek z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego. Powyższy zakaz handlu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej, tj. budynków stałych zlokalizowanych na targowiskach.FOT. TARGOWISKA Sp. z o.o.
 - 1