Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-03-17

Od 1 lipca podwyżka cen biletów komunikacji w PoznaniuDecyzję o podwyżce podjęła Rada Miasta Poznania. Ostatnia podwyżka cen biletów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu miała miejsce w 2013 roku, natomiast rok później miała miejsce ostatnia kompleksowa zmiana taryfy ZTM w ramach wprowadzanego systemu PEKA.

Decyzja spowodowana jest podwyższeniem kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej. Brak zmian w cenach biletów spowodował, że znacznie zmniejszyło się pokrycie kosztów transportu publicznego rosnącymi wpływami z biletów. O ile w 2015 roku pozwalały one sfinansować komunikację publiczną w blisko 43 procentach, to w minionym roku udział ten wyniósł zaledwie 36 procent. Tylko w 2019 roku Poznań dopłacił z budżetu do komunikacji publicznej ponad 331 milionów złotych. To najwięcej w przeliczeniu na mieszkańca spośród wszystkich dużych miast: Gdańska, Krakowa, Łodzi, Szczecina czy Wrocławia.
Szczegółowe informacje dotyczące nowych taryf znaleźć można na stronie ZTM Poznań

Fot. Archiwum ZTM Poznań
 - 1