Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-01-07

Ambitne plany powiatuZ ponad 400 mln zł aż 128 mln powiat poznański chce zainwestować w tym roku w drogi i transport. Na drugim miejscu pod względem wydatków jest oświata z 90 mln zł. Starosta zapowiada, że 2020 roku nie będzie oszczędności na polityce społecznej i ochronie zdrowia oraz wsparciu rodzin, na które w budżecie zabezpieczono ponad 38 milionów złotych. W połowie grudnia powiatowi radni przyjęli budżet na 2020 rok.

Znalazły się też pieniądze na walkę ze smogiem i ochronę zabytków, a także na bezpieczeństwo. Niestety trzeba będzie też oddać sporo pieniędzy do budżetu państwa. Tak zwany podatek janosikowy wynosi tym razem 38,3 miliona zł.
– Budżet powiatu poznańskiego na 2020 rok jest zbilansowany, zrównoważony a także zaspokaja potrzeby mieszkańców pod względem edukacyjnym, opieki zdrowotnej oraz pod kontem dbałości o rodzinę, a także bezpieczeństwo – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – I przede wszystkim jest dostosowany do sytuacji finansowej w jakiej znajdują się dziś samorządy w naszym kraju.
W 2020 roku powiat dołoży m.in. do dwóch wiaduktów i dwóch tuneli. Po 2 miliony złotych przeznaczy na tunel w ulicy Grunwaldzkiej (Plewiska/Poznań) oraz w Kostrzynie. Ponadto 2,5 mln złotych zostanie wydanych na nowy wiadukt PKP w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie, a 200 tys. złotych na powstanie wiaduktu/tunelu w Kobylnicy. Budowane będą też węzły przesiadkowe w Gułtowach, Buku i Stęszewie. Zmodernizowane zostaną: ulica Poznańska w Koziegłowach oraz drogi Pobiedziska-Iwno, Lusówko-Więckowice oraz Więckowice-Dopiewo. W 2020 roku powiat planuje przebudować i wyremontować 34 km dróg powiatowych oraz zbudować ponad 20 km ścieżek przy „powiatówkach”.
– Od lat kładziemy nacisk na rozwój struktury komunikacyjnej. Z roku na rok w powiecie przybywa mieszkańców i dlatego inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej są dla nas priorytetowe. Zaczynamy wraz z miastem i gminą Komorniki budowę tak ważnego węzła Grunwaldzka. Ponadto już na dniach podejmiemy szczegółowe rozmowy z gminą Swarzędz oraz koleją na temat budowy tunelu w Kobylnicy – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.
Tradycyjnie trzeba dołożyć sporo pieniędzy na szkoły. Subwencja rządowa w 2020 roku ma być na poziomie 58,9 mln złotych, podczas gdy same wynagrodzenia w oświacie wynoszą 64 mln zł. Łącznie edukacja kosztuje powiat 90 mln zł, z tego aż 80 mln zł wydanych zostanie na prowadzenie szkół. Z pozostałych pieniędzy sfinansowane zostaną m.in. projekty edukacyjne, dokumentacje na przebudowę ZS w Korniku czy internatu w ZS w Rokietnicy, budowa boisk oraz doskonalenie nauczycieli i ich szkolenia.
Aż 38 miliona złotych powiat planuje wydać na szeroko rozumianą politykę społeczną. W budżecie na 2020 r. zaplanowano 10,9 miliona zł na dofinansowanie działalności m.in. DPS w Lisówkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Finansowane będą rodziny zastępcze, WTZ, turnusy rehabilitacyjne, dom dziecka w Kórniku-Bninie, dom rodzinny w Swarzędzu. Aż 16 mln zł pochłonie działalność Powiatowego Urzędu Pracy, który obsługuje powiat i Poznań. Nadal kontynuowane będą też profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie szczepień przeciwko grypie czy HPV.
W ramach walki ze smogiem na wymianę starych pieców zarezerwowane zostało ponad 700 tys. złotych, a program likwidacji azbestu prowadzony wspólnie z gminami kosztować ma 355 tys. zł, bez dofinansowania z gmin.
W budżecie nie zabraknie pieniędzy na bezpieczeństwo. Choć nie jest to zadanie własne powiatu, 3,3 mln zł trafi między innymi na wsparcie remontów komisariatów w Buku i Mosinie, a także zakup nowych radiowozów czy modernizacje powiatowego ośrodka OSP w Bolechowie i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na Krzesinach.
O ponad 2 miliony złotych więcej – bo aż prawie 4 mln zł wydanych będzie na prace rewitalizacyjne ratujące od zapomnienia powiatowe zabytki oraz Kościół Franciszkanów w Poznaniu.


 - 1
 - 2
 - 3