Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-12-03

Wsparcie dla zawodowcówStowarzyszenie Metropolia Poznań koordynuje konkurs na dofinansowanie projektów związanych z kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych. Środki przeznaczone na dofinansowanie w tym konkursie to ok. 1,5 mln zł.

Na uzyskanie dofinansowania mogą liczyć podmioty zgłaszające projekty z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wychowanków szkół zawodowych, czy też wyposażenia placówek zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały. – Podnoszenie kompetencji ma się odbywać poprzez realizację kształcenia dualnego, stażów uczniowskich oraz inne formy kształcenia. Ale konkurs daje też możliwość uzyskania finansowego wsparcia szkół przy zakupach sprzętu i wyposażenia takiego, które umożliwia zaoferowanie uczniom środowiska zbliżonego do środowiska pracy zawodowej w przyszłości – mówi Dawid Drobnić z biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wnioski w konkursie można składać do 10 stycznia 2020 roku. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie podmioty z obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia Metropolia Poznań z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
Środki na dofinansowanie projektów pochodzą z budżetu UE, a przekazywane są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, jako pomoc dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stroniehttp://www.zit.metropoliapoznan.pl
Zapraszamy też do obejrzenia filmu TV ASTA, który dotyczy m.in. omawianego projektu. Film można obejrzeć pod linkiem: https://zmieniamywielkopolske.tvasta.pl/Tagi:
Edukacja
 - 1