Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-12-02

Konkurs na 9 mln złJeszcze tylko przez parę dni – do 6 grudnia br. trwać będzie nabór wniosków na dofinansowanie w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań konkursu wspierającego powrót mam do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Do dyspozycji jest w sumie 9 mln zł.

Z danych statystycznych wynika, że aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest znacznie niższa niż aktywność zawodowa mężczyzn. Spowodowane jest to m.in. trudnościami kobiet z powrotem do pracy po urodzeniu dziecka. A to z kolei związane jest m.in. z niewystarczającą liczbą miejsc w żłobkach. Na terenie metropolii Poznań sytuacja ta powinna się zmienić po zakończeniu projektów dofinansowanych w konkursie „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”. Około 9 mln złotych zostanie przeznaczone dla projektów, zawierających w celach m.in.: wsparcie osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka poprzez tworzenie opieki dla dzieci do lat trzech w żłobkach, klubach dziecięcych, doposażenie tych miejsc, a także dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie będzie można otrzymać także na wydłużenie czasu pracy żłobków, a także jako wsparcie w celu tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych.
Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów z obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia Metropolia Poznań, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Szczegóły na stronie http://www.zit.metropoliapoznan.pl
Zapraszamy też do obejrzenia filmu TV ASTA, który dotyczy m.in. omawianego projektu. Film można obejrzeć pod linkiem: https://zmieniamywielkopolske.tvasta.pl/

Środki na dofinansowanie projektów pochodzą z budżetu UE, a przekazywane są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, jako pomoc dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.


Tagi:
Rodzina i zdrowie
 - 1