Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-11-26

Przestrzeń widziana w 3DZ Małgorzatą Waszak, dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, rozmawia Paweł Napieralski.

„W zakresie budowy wspólnego systemu będziemy w kraju liderem. Podejrzewam, że w Europie takie rozwiązanie zdarza się również bardzo rzadko”.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu jako lider, a Metropolia Poznań jako partner będą realizować duży projekt dla całej grupy samorządów tworzących Stowarzyszenie. Chodzi o MeSIP, czyli Metropolitalny System Informacji Przestrzennej dla metropolii Poznań. Na czym ma polegać funkcjonowanie systemu?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i odnotowując ciągły wzrost znaczenia informacji przestrzennej w funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa, przystępujemy do budowy sytemu informacji przestrzennej dla metropolii Poznań. MeSIP będzie platformą informatyczną, na której umieścimy informacje generowane w gminach, powiecie poznańskim i Poznaniu, w odniesieniu do przestrzeni. Czyli będą to informacje wytwarzane przez samorządy, które można je przedstawić przestrzennie, czyli umieścić je na elektronicznej mapie.

Mają tam znaleźć się informacje ważne dla przyszłych inwestorów. Czego będą mogli się dowiedzieć?
To będą informacje bardzo szczegółowe. Na pewno zamieścimy informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje, np. granice działki, rodzaje użytków na tej działce, będą informacje dotyczące zamiarów gminy opisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Będzie możliwość sprawdzenia, czy dla danej nieruchomości były wydane już pozwolenia na budowę. I wiele innych informacji. Oczywiście inwestor będzie miał takie same informacje o działkach otaczających teren, na którym chce inwestować, w tym informacje zawarte w planach zagospodarowania przestrzennego.

System ma pomóc również urzędnikom samorządowym. W jaki sposób?
MeSIP będzie narzędziem pomocnym przy zarządzaniu przestrzenią przez administrację samorządową. Usprawni proces zarządzania jednostką samorządową oraz całą metropolią Poznań. Dla tej grupy interesariuszy zakres informacji zawartych w systemie w porównaniu z tym, który będzie ogólnodostępny, będzie znacznie szerszy. Bardzo pomocny dla gmin będzie również trójwymiarowy model zobrazowania terenu, czyli model 3D. Wprowadzenie tego rozwiązania zdecydowanie ułatwi zarządzanie przestrzenią, planowanie przestrzenne, planowanie inwestycji gminnych. Będzie możliwość zwizualizowania kubaturowo inwestycji, którą gmina planuje zrealizować, a nawet określenia wpływu planowanej inwestycji na nasłonecznienie sąsiednich budynków. Czyli przy planowaniu urbanistycznym będzie to narzędzie doskonałe. Dla samorządów MeSIP będzie również narzędziem przydatnym do przeprowadzania konsultacji społecznych. Aspekt społeczny systemu jest bardzo istotny, ponieważ wszelkie plany zagospodarowania, zamiary inwestycyjne będzie można konsultować właśnie poprzez ten system.

Zapewne przyglądali się Państwo systemom informacji funkcjonującym w gminach metropolii Poznań. Jak to wygląda?
Każda gmina ma swój system informacji przestrzennej, ma go też powiat poznański. Każdy system działa odrębnie, różni się od pozostałych. Nasze zadanie, budowa MeSIP-u, będzie polegało na sprzężeniu tych wszystkich informacji wytwarzanych przez gminy, ujednoliceniu i stworzeniu jednorodnej platformy pod względem zamieszczanej treści i umieszczeniu ich pod jednym adresem internetowym.

Czy gdzieś w Polsce funkcjonuje podobny system, który byłby wspólny dla tak dużej liczby samorządów i dla tak dużego obszaru?
Są systemy, które powstawały w ostatnich latach na szczeblu powiatu, ale tak zaawansowanego dla obszaru całej metropolii z modelem 3D nie ma. Dlatego myślę, że w zakresie budowy wspólnego systemu będziemy w kraju liderem. Podejrzewam, że w Europie takie rozwiązanie zdarza się również bardzo rzadko. Wdrażając MeSIP, będziemy wykorzystywać doświadczenia Geopozu, który wdrożył system informacji przestrzennej z modelem 3D dla miasta Poznania.

Kiedy system będzie gotowy?
Będziemy chcieli wdrażać system sukcesywnie, realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2020-2023. Po zakończeniu projektu system będzie nadal funkcjonował, nie zamykając możliwości umieszczania dodatkowych informacji. Od nas będzie zależało, jakie informacje w MeSIP umieścimy i na jakich zasadach z nich będziemy korzystać.Tagi:
Estetyka przestrzeni, Planowanie przestrzenne
 - 1