Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-11-25

Młodzi działają!Projekt edukacji obywatelskiej młodzieży w metropolii Poznań nabiera rozpędu. Do połowy listopada odbyło się ponad 30 warsztatów dla uczniów w kilkunastu szkołach aglomeracji poznańskiej. Przedsięwzięcie „DziałaMY!” jest realizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań (SMP) oraz Stowarzyszenie CREO.

W ramach przedsięwzięcia powstało 25 Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, które wspierają młodzież ze szkół podstawowych i średnich w zaangażowaniu społecznym i obywatelskim. Kluby prowadzone są przez nauczycieli-opiekunów ze szkół.
Do połowy listopada w kilkunastu szkołach przeprowadzono pierwsze warsztaty dla młodzieży przygotowujące do ambitnych zadań i przyszłych inicjatyw obywatelskich. Podczas zajęć na młodych obywateli czekają różne aktywności: zakładają „skafander starości” i poznają życie seniorów, widzą świat z poziomu osoby na wózku, uczą się planować proste projekty młodzieżowe i wspólnie ustalają zasady tzw. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.
Szkolne Budżety Obywatelskie to największe novum w projekcie prowadzonym przez SMP. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie otrzymuje kwotę 1000 zł, uczniowie sami zgłaszają propozycje miniprojektów służących szkole, a następnie w głosowaniu cała społeczność danej szkoły wybiera jeden lub dwa najciekawsze przedsięwzięcia. Ważne jest, by miniprojekty służyły społeczności szkoły. Do tej pory młodzież uruchomiła już Szkolne Budżety Obywatelskie w 11 szkołach z terenu gmin aglomeracji poznańskiej. Wśród zgłoszonych przez młodzież projektów pojawił się m.in. zakup puf do stref wypoczynku, nowe gry do świetlicy szkolnej, zakup sprzętu sportowego czy nowe komiksy do szkolnej biblioteki.
Oprócz kontynuacji szkoleń i organizacji wspólnych działań dla młodzieży w ramach projektu rozpocznie się cykl szkoleń dla pracowników samorządowych. Dzięki warsztatom urzędnicy będą lepiej przygotowani do realizacji konsultacji społecznych atrakcyjnych dla osób poniżej 30. roku życiu.
Projekt „DziałaMY!” trwać będzie do listopada 2020 roku, a jest realizowany dzięki współfinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.


Tagi:
Działalność
 - 1