Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-11-21

Turystyka – podejście naukoweW Poznaniu zakończyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona omówieniu kwestii związanych z organizacją turystyki i rekreacji na terenach metropolitalnych. Była to już trzecia edycja konferencji.

Konferencję otworzył rektor WSB prof. dr hab. Józef Orczyk (na fotografii), który przybliżył 25-letnią historię uczelni oraz podziękował osobom, które przyczyniły się do organizacji konferencji.
Turystyka i rekreacja na terenach metropolii to nowy temat dla nauki. Związany jest ze zjawiskami, które pojawiają się wraz z tworzeniem się metropolii, a dotyczą aktywności mieszkańców obszarów otaczających wielkie miasta. – Kwestie turystyki i rekreacji wymagają naukowego podejścia i uporządkowania – akcentowali uczestnicy konferencji.
Ciekawe działania prowadzone w metropolii lwowskiej przedstawił prof. Yurii Zinko z uniwersytetu lwowskiego. Działy turystyki i rekreacji podzielił na strefy ze względu na charakter wypoczynku. I tak np. dla osób interesujących się obiektami sakralnymi, na mapie metropolii przestawił wszystkie obiekty, które mogą zainteresować zwiedzających. W podobny sposób wydzielił miejsca interesujące pod względem kulinarnym, sentymentalnym, biznesowym i przyrodniczym. Prof. Zinko zwrócił uwagę na fakt, że na temat rekreacji i turystyki na Ukrainie istnieje bardzo niewiele opracowań naukowych, a są one pilnie potrzebne, ponieważ Lwów i metropolia lwowska cieszą się wśród turystów coraz większą popularnością. O tym świadczy choćby szybko wzrastająca liczba hoteli. W 2008 roku we Lwowie było 28 hoteli, natomiast dzisiaj jest ich 113.
Maria Zamelska z WSB wygłosiła wykład poświęcony omówieniu aktywności turystyczno-rekreacyjnej seniorów – mieszkańców miasta Wrocławia. Z badań wynika, że uprawiający turystykę wrocławscy seniorzy (50+) na terenie metropolii preferują wszystkie formy aktywności związane z relaksem i wypoczynkiem. Interesuje ich rekreacja ruchowa i turystyka krajoznawcza (kulturowa i przyrodnicza) oraz turystyka piesza i rowerowa. Tak więc seniorzy mają potrzebę odpoczynku w plenerze wykorzystując różne formy rekreacji ruchowej ale również chcą poznawać przyrodę i kulturę. Miejscem najczęściej odwiedzanym przez wrocławskich seniorów jest Wrocławska Dolina Odry, która jest obszarem bardzo dobrze zagospodarowanym.
Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali też wykładu Magdaleny Olejniczak z Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowanego „Dark tourism – ciemna strona Berlina”. Prelegentka zwróciła uwagę na coraz większe zainteresowanie turystów tzw. ciemną turystyką. Chodzi o odwiedzanie miejsc związanych z wydarzeniami wojennymi, militariami katastrofami. Uprawianiu tego rodzaju turystyki towarzyszą problemy moralne i etyczne, ponieważ wiążą się z odwiedzaniem miejsc śmierci. W Berlinie i metropolii berlińskiej na dark tourism najbardziej oddziałują miejsca związane z historią Berlina z czasów III Rzeszy oraz okresem powojennym, związanym z podziałem miasta na dwie strefy. I to te dwa okresy pozostawiły po sobie wiele zabytków, obiektów, które są atrakcją dla osób uprawiających tego rodzaju turystykę. – Trudno w stosunku do tych śladów przeszłości używać określenia „atrakcje”, ale są to miejsca, które przyciągają coraz więcej turystów – mówiła prelegent. To powoduje rozszerzenie oferty turystycznej dla osób odwiedzających Berlin. Na razie trudno jeszcze ustalić ile takich miejsc jest w Berlinie. Problemem władz miasta jest interpretacja historyczna dla tych miejsc.
Po raz pierwszy konferencja pt. „Turystyka i rekreacja w obszarach metropolitalnych – problemy i wyzwania” miała wymiar międzynarodowy. Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu organizowała ją wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki. Partnerem konferencji było Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Na fotografiach, w kolejności wyświetlania: prof. dr hab. Józef Orczyk, rektor WSB w Poznaniu, prof. Yuri ZInko, Magdalena Olejniczak


Tagi:
Edukacja, Sport i rekreacja
 - 1
 - 2
 - 3