Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-11-18

Strategia ZIT zaktualizowanaNiewykorzystane środki unijne przyznane na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na konkretne projekty, zostały przesunięte na inne cele. Powodem było małe zainteresowanie wnioskodawców realizacją projektów, które znalazły się w Strategii pierwotnie. Zmiany w Strategii ZIT zaakceptowali w formie głosowanej uchwały uczestnicy posiedzenia Rady Metropolii, które odbyło się 18 listopada.

W trakcie posiedzenia głosowano dwie uchwały, obydwie zaakceptowane zostały jednogłośnie. Oprócz uchwały dotyczącej aktualizacji Strategii ZIT głosowano też uchwałę w sprawie zmian w budżecie Stowarzyszenia Metropolia Poznań na 2019 rok. Do Strategii wprowadzono jeden nowy element – projekt zatytułowany „Metropolitalny system informacji przestrzennej” oraz zwiększono środki na zakup taboru niskoemisyjnego dla miasta Poznania. – Obecnie mieszkańcy Poznania i okolic przemieszczają się znacznie częściej, niż miało to miejsce w 2013 roku. Wśród środków transportu coraz większe znaczenie ma transport publiczny. To widać choćby po kosztach, jakie musi ponieść miasto. W 2013 roku, bo wtedy prowadzone były badania, z budżetu Poznania na transport publiczny przeznaczono 212 mln zł, w tym roku 323 mln, a w przyszłym przewidujemy 319 mln zł. Komunikację publiczną musimy rozwijać – kupować nowy, pojemniejszy, ekologiczny tabor. Musimy ją dostosowywać do rozwijającej się Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Samochody nie są w stanie przemieszczać tak dużych strumieni ludzi – wyjaśniał Jacek Jaśkowiak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, a zarazem prezydent miasta Poznania. Trudną sytuację z przemieszczaniem się po Poznaniu mieszkańców miasta i metropolii może rozwiązać rozwój komunikacji publicznej. A z tym, oprócz organizacji ruchu, wiążą się zakupy taboru. Druga głosowana w trakcie posiedzenia Rady Metropolii uchwała dotyczyła przesunięcia środków w budżecie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Środki są niezbędne do przygotowania projektu Stowarzyszenia pn. „Kompleksowe działanie zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań”, który uruchomiony zostanie na początku przyszłego roku.

 - 1
 - 2
 - 3