Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-10-21

Niech przemówią kamienie…W Gorzkim Polu (sołectwo Borowo-Młyn, gmina Pobiedziska) odbyła się uroczystość upamiętnienia XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego – do niedawna bardzo zaniedbanego, zaśmieconego, opuszczonego.

Staraniem członków Stowarzyszenia Twoja Ziemia Pobiedziska cmentarz został wysprzątany, pod okiem konserwatora zabytków. Usunięto zarastające go krzewy, odsłonięto pozostałości grobów. W centralnym miejscu osadzony został głaz z okolicznościowym napisem przypominającym, iż jest to miejsce pochówku dawnych mieszkańców. – Ostatni pochówek w tym miejscu odbył się w 1964 roku. Później postępowała już tylko dewastacja – znikały płyty nagrobne i kute ogrodzenia, przybywało śmieci. Nie mogliśmy się z tym pogodzić – mówi Karolina Wolińska, koordynatorka realizowanego przez Stowarzyszenie Twoja Ziemia Pobiedziska projektu „U nas dawno temu”.
 - 1
 - 2
 - 3