Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-10-15

Walka o czyste powietrze„Rocznie na choroby wywołane smogiem umiera w Polsce rocznie około 40 tys. osób. To jest liczba szokująca.”

Z Katarzyną Kierzek-Koperską, zastępcą prezydenta miasta Poznania, rozmawia Paweł Napieralski.

W październiku rozpocznie się sezon grzewczy. Powietrze nad miastami zgęstnieje. Władze Krakowa wprowadziły całkowity zakaz używania pieców na węgiel i drewno. Czy Poznań też rozpatruje taką możliwość?
My mamy uchwałę sejmiku wojewódzkiego z 2017 roku, która zakłada wyeliminowanie takich pieców w Poznaniu i powiecie poznańskim do 2028 roku. Poznań nie może wprowadzić takiego zakazu, jak to zrobił Kraków. Pamiętajmy, że Kraków jest miastem o wyjątkowej preferencji w kwestii walki ze smogiem, gdyż ze względu na swoje położenie geograficzne jako jedyne miasto w Polsce otrzymał 100 mln zł środków z UE z przeznaczeniem na wymianę pieców. Dlatego proces wymiany pieców w Krakowie jest dużo bardziej zaawansowany, niż to ma miejsce w Poznaniu. U nas wprowadzenie takiego przepisu jest na tą chwilę niemożliwe.

Co w takiej sytuacji możemy zrobić?
Przez cały czas wspieramy mieszkańców, którzy decydują się na wymianę nieekologicznego źródła ciepła, dofinansowujemy takie działania. Czas biegnie szybko, a w 2028 roku wejdzie w życie całkowity zakaz palenia drewnem i węglem. Obecnie oferujemy mieszkańcom uczestnictwo w programie KAWKA BIS. Zgodnie z programem uczestnik otrzymuje dofinansowanie do wymiany pieca. Wysokość pomocy to 6 tys. zł i maksymalnie 80 proc. wartości inwestycji. Nie jesteśmy w pełni zadowoleni z funkcjonowania tego programu, zainteresowanie mieszkańców uczestnictwem w nim nas nie satysfakcjonuje. Sądzę, że może to być spowodowane zbyt niską kwotą dofinansowania.

Sześć tysięcy to niemała kwota.
Zgadzam się, ale chcemy wysokość dofinansowania jeszcze podnieść. Zależy nam na tym, aby zainteresowanie wymianą źródeł ciepła wyraźnie zwiększyć. Chcemy wnioskować o kwotę 15 mln zł na program KAWKA BIS na rok 2020. Decyzja będzie znana w momencie uchwalenia uchwały budżetowej, ponieważ program KAWKA BIS finansowany jest z budżetu miasta. Jednocześnie chcemy podnieść dofinansowanie do wymiany jednego pieca z 6 tys. zł na 12 tys. zł.

Ile jeszcze w Poznaniu mamy pieców na węgiel lub drewno?
Nie posiadamy inwentaryzacji tych urządzeń. Wiemy orientacyjnie, że na terenie Poznania do wymiany jest około 25–30 tys. pieców. Może Czytelnicy o tym nie wiedzą, ale Poznań jako jedno z pierwszych miast w Polsce, jeszcze w 1998 roku, rozpoczął program wymiany pieców. Nasze miasto nie jest w tragicznej sytuacji, natomiast źródeł niskich emisji mamy jeszcze sporo.

W jakim tempie, w skali roku, ubywa nam tradycyjnych pieców?
Nie jest to tempo, które mnie zadowala. W ramach KAWKA BIS realizujemy około 300 wniosków rocznie. Ta niewielka liczba nie wynika z tego, że my, jako Miasto, jesteśmy niegotowi. Powodem jest czas wyznaczony na skompletowanie niezbędnej dokumentacji. W tym roku chcemy tak zmienić regulamin, aby funkcjonowanie systemu usprawnić i czas na skompletowanie dokumentów wydłużyć.

Więcej szkodliwych zanieczyszczeń niż węgiel emituje do atmosfery spalanie plastików i innych odpadów. Czy straż miejska otrzymała jakieś dodatkowe zadania na ten rok w zakresie kontroli palenisk i interwencji?
Straż miejska wywiązuje się ze swoich zadań, jednak pamiętać musimy, że nie jest łatwo wejść na teren prywatnej posesji, jeśli właściciel sobie tego nie życzy, mimo że strażnik ma prawo wejść do każdej kotłowni i pobrać próbkę z paleniska, gdy ma podejrzenie spalania śmieci lub niedozwolonych miałów, mułów oraz innych pochodnych węgla. Planujemy dofinansowanie straży miejskiej, by to była jednostka jeszcze sprawniejsza operacyjnie. W tym roku dofinansowaliśmy zakup dla policji specjalistycznego samochodu, który jest wyposażony w sprzęt badający zawartość spalin emitowanych przez samochody.

Właśnie. Smog to nie tylko zanieczyszczenia emitowane w trakcie spalania w piecach. Powietrze zanieczyszczają spaliny z samochodów.
Coraz więcej osób przekonuje się do komunikacji zbiorowej, jednak proces zmian upodobań i przyzwyczajeń przebiega zbyt wolno. Należy się zastanowić, jak ten proces przyspieszyć. Można się w tym celu posłużyć wprowadzaniem dla samochodów ograniczeń w mieście. Ja jestem zwolennikiem wprowadzania stref zielonych, zgodnie z zapisami ustawy o czystym transporcie i elektromobilności. Projekt polega na wprowadzeniu podziału miasta na strefy, podziału samochodów na kategorie wg europejskich norm emisji spalin i wyznaczeniu stref poruszania się dla każdej kategorii. Wprowadzenie tego rozwiązania na pewno przyczyniłoby się do polepszenia stanu powietrza w Poznaniu.

Proszę powiedzieć, jakich argumentów w trakcie spotkań z mieszkańcami używa Pani, aby zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza i przekonać ich do porzucenia samochodu przy poruszaniu się po mieście lub wymiany pieca węglowego na źródło ekologiczne?
Rocznie na choroby wywołane smogiem umiera w Polsce rocznie około 40 tys. osób. To jest liczba szokująca. W smogu mamy nie tylko pyły PM10 i PM 2,5 ale też związki, które w niewiele silniejszym stężeniu mogą zabić. Smog zabija powoli. Jeśli pragniemy ten świat zostawić naszym dzieciom czysty, jeśli nie chcemy, byśmy my i nasze dzieci młodo umierali, to powinniśmy zrobić wszystko, aby wspólnie ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza.Tagi:
Ochrona środowiska
 - 1