Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-08-27

Gaz ogranicza smog„Kotły gazowe w porównaniu ze starymi urządzeniami grzewczymi praktycznie nie powodują emisji pyłów do atmosfery, redukując ich powstawanie nawet o 99 proc.”

Z Marianem Żołyniakiem, prezesem Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. rozmawia Paweł Napieralski.


Zbliża się sezon grzewczy. Wyjaśnijmy, dlaczego gaz jest, w porównaniu z węglem, paliwem ekologicznym? Czy rzeczywiście ogrzewanie domu gazem jest tak drogie w porównaniu z ogrzewaniem piecami węglowymi?

Gaz ziemny jest paliwem czystym, bez właściwości toksycznych i korozyjnych, przyjaznym dla środowiska. Niewielka emisja CO2 oraz śladowe ilości innych związków chemicznych są niezwykle istotne dla naszego zdrowia. Emisja pyłów powstających podczas spalania innych substancji jest bezpośrednio odpowiedzialna za powstawanie smogu, który zwiększa ryzyko wielu chorób. Tymczasem kotły gazowe w porównaniu ze starymi urządzeniami grzewczymi praktycznie nie powodują emisji pyłów do atmosfery, redukując ich powstawanie nawet o 99 proc. Spalanie gazu ziemnego nie powoduje również powstawania tlenków siarki, uważanych za główną przyczynę kwaśnych deszczów. Emisja szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu jest natomiast o 20–60 proc. mniejsza niż przy spalaniu oleju czy węgla.
Na korzyść gazu przemawiają też choćby pełna automatyka kotłów gazowych, które nie wymagają obsługi ani nadzoru, i większa sprawność tych urządzeń. Odbiorcy mają możliwość pełnej kontroli ilości zużywanego gazu i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb. Moc grzewczą możemy dostosować do temperatury na zewnątrz i wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń. Stosunkowo niewysoki koszt zakupu kotła gazowego sprawia, że docelowo jest to rozwiązanie tańsze.

Gdyby miał Pan przekonać mieszkańców np. jakiegoś powiatu do zmiany źródła ciepła na gazowe. Jakich argumentów by Pan użył?

Najważniejszy argument przemawiający za wyborem gazu ziemnego to ochrona środowiska, a tym samym zdrowia nas wszystkich. Gaz ziemny jest też bardzo efektywnym i uniwersalnym paliwem wykorzystywanym zarówno do ogrzewania, jak też choćby do celów kulinarnych. W odróżnieniu od innych rodzajów paliw nie wymaga miejsca na magazynowanie, jest dostarczany do odbiorców na bieżąco, a nowoczesne wielofunkcyjne kotły gazowe pozwalają na obsługę nawet za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, co wydatnie sprzyja oszczędnościom. W ciągu najbliższych kilku lat dzięki prowadzonej przez PSG likwidacji tzw. białych plam na mapie polskiego gazownictwa gaz ziemny będzie łatwiej dostępny w wielu rejonach Polski, także w gminach, które czekają na gazyfikację nierzadko kilkadziesiąt lat. Ważne jest też bezpieczeństwo dostaw, zagwarantowane m.in. poprzez transport skroplonego gazu LNG do terminalu w Świnoujściu. Dzięki temu odbiorcy mogą być pewni, że nie zabraknie tego paliwa.

Ażeby zmienić źródło ciepła na gazowe, posesja musi być podłączona do sieci. Jaki procent obszaru metropolii Poznań (miasto Poznań i 21 gmin położonych wokół) objęty jest siecią gazową?

Wszystkie gminy obszaru metropolii Poznań posiadają dostęp do sieci gazowej. Stopień gazyfikacji stanowi na tym obszarze około 70 proc. Dystrybucyjna sieć gazowa Polskiej Spółki Gazownictwa obejmuje miasto Poznań i wszystkie gminy metropolii.

W jakich gminach sieć jest najlepiej rozbudowana, a gdzie jest najwięcej do zrobienia?

Metropolia poznańska jest najlepiej zgazyfikowanym obszarem w województwie wielkopolskim. Spośród gmin z aglomeracji poznańskiej najwyższy stopień gazyfikacji mają gminy Komorniki, Dopiewo i Kórnik. Najwięcej inwestycji PSG jest prowadzonych obecnie w gminach Rokietnica, Swarzędz, Suchy Las i Kleszczewo.

Jak wygląda sytuacja w województwie wielkopolskim?

W największym stopniu są zgazyfikowane gminy metropolii poznańskiej, nieco gorzej sytuacja wygląda w rejonie powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. PSG w ramach programu przyspieszonych inwestycji w sieć gazową chce zlikwidować część tzw. białych plam na mapie województwa wielkopolskiego.
Największą inwestycją Spółki w Wielkopolsce jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Malanów – Konin, który zwiększy możliwości przesyłowe do rejonu konińskiego, a także pomoże przyłączyć odbiorców z gmin Tuliszków, Rychwał i Krzymów. Inna istotna inwestycja to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do Wrześni.

Parę lat temu w gminie Murowana Goślina na terenie metropolii Poznań w wyniku rozszczelnienia instalacji sieciowej doszło do wybuchu gazu. W jakim stanie jest sieć gazownicza na terenie metropolii? W jaki sposób odbywają się przeglądy?

Wybuch nastąpił na sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, należącej do innego operatora. PSG uczestniczyła jedynie w usuwaniu skutków tej awarii, przywracając w rekordowo szybkim czasie dostawy gazu do odbiorców z gminy Murowana Goślina.
Kontrole stanu technicznego sieci gazowej są prowadzone na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi w PSG regulacjami. Cała sieć gazowa jest przyporządkowana do odpowiednich kategorii bezpieczeństwa użytkowania. Na tej podstawie tworzone są każdego roku harmonogramy kontroli.
 - 1