Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-08-27

Trwa konkurs „Wielkopolski lekarz z sercem im. Kazimierza Hołogi”Tylko jeszcze do 12 września można zgłaszać kandydatów do konkursu. – Warto wyróżniać lekarzy, którzy poza tym, że są świetnymi fachowcami, z pasją oddają się także działalności prospołecznej i charytatywnej – mówiła, ogłaszając konkurs, Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego ogłaszając konkurs.

Konkurs jest wspólnym projektem Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. – Konkursowi patronuje człowiek niezwykły – dr Hołoga, diagnosta o niebywałej intuicji i świetny chirurg. Mimo, że przeżył zaledwie 45 lat, wykorzystał ten czas z myślą o drugim człowieku, oddając swój czas i serce potrzebującym. Trwa właśnie proces beatyfikacyjny dra Hołogi – mówił przybliżając postać patrona Artur de Rosier, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi, został ustanowiony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2017. Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania.
Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski niezwykły lekarz z powołania, społecznik i filantrop, który w drugiej połowie XX wieku realizował i wcielał w życie ideały lekarza, bez reszty oddanego pacjentom.
Laureatem I edycji konkursu został prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak. Wyróżnienie otrzymali: dr Bożena Janicka oraz dr Marek Daniel. Z kolei laureatką II edycji konkursu została dr Anna Tarajkowska, a wyróżnienie otrzymali dr Alicja Bartkowska-Śniatkowska, dr Szczepan Cofta i dr Edmund Waszyński.

Wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl/konkurs-wielkopolski-lekarz-z-sercem-im-kazimierza-hologi lub ze strony www.wil.org.pl - rubryka Sprawy - zakładka Wielkopolski Lekarz z Sercem.
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia, której istotną częścią jest uzasadnienie kandydatury, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.Tagi:
Rodzina i zdrowie
 - 1