Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-06-27

Rok 2018 oceniony pozytywnieW trakcie posiedzenia, które odbyło się 27 czerwca br. w Sali Białej Urzędu Miejskiego w Poznaniu Rada Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Poznań pozytywnie oceniła pracę Zarządu Stowarzyszenia w 2018 r.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2018 r. i uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
Działania realizowane przez Stowarzyszenie w 2018 przedstawił Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Stowarzyszenia. W 2018 roku główne działania Stowarzyszenia związane były z pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej w dysponowaniu środkami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
Na koniec ubiegłego roku wartość umów podpisanych w ramach ZIT wyniosła 658 mln zł i przekraczała cele wyznaczane przez MIiR (628 mln) przy alokacji na poziomie 806 mln zł. Obecnie wartości podpisanych umów o dofinansowanie wynosi już 682 mln zł. Harmonogram na 2019 rok zakłada rozdysponowanie środków w ramach dofinansowania działań w zakresie „Wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania” (pula środków: 7 891 400,00 zł) oraz „Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania” (10 000 000,00 zł).
W trakcie posiedzenia Rada bardzo wysoko oceniła działania związane z wprowadzaniem w życie projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Ważnymi efektami pacy Stowarzyszenia w tym zakresie w ubiegłym roku było uruchomienie pierwszych połączeń w ramach PKM. 10 czerwca pociągi z logo PKM rozpoczęły funkcjonowanie na czterech liniach (do Nowego Tomyśla, Wągrowca, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego), natomiast 9 września uruchomiono połączenia do Swarzędza. Na 1 września tego roku planowane jest uruchomienie połączeń w ramach PKM na linii Poznań – Gniezno.
Stowarzyszenie Metropolia Poznań w roku 2018 prowadziło aktywne działania, których celem jest modernizacja infrastruktury kolejowej. M.in. zainicjowało projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 Czempiń – Śrem”. Stowarzyszenie jest liderem partnerstwa dla opracowania dokumentacji przedprojektowej (zainicjowanie porozumienia UMWW, gminy Śrem i SMP ws. współfinansowania dwóch etapów dokumentacji, wybór wykonawców, podpisanie umów, odbiór prac we współpracy z partnerami oraz PLK, wniesienie wkładu finansowego ze środków POPT).
Stowarzyszenie w ubiegłym roku rozpoczęło realizację projektu Metropolia Poznań - Edukacyjna Sieć Antysmogowa. Celem działania jest uświadomienie mieszkańcom Metropolii Poznań powagi problemu, jakim jest stan czystości powietrza, którym oddychamy oraz nakłonienie ich do podjęcia i prowadzenia działań na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wartość projektu wynosi 1,3 mln zł. Projekt zakłada m.in. instalację 200 mierników i ekranów informacyjnych w szkołach podstawowych Metropolii Poznań i podłączenie ich do sieci ESA oraz akcje edukacyjne przeznaczone dla społeczności szkolnej (nauczyciele i dzieci) i lokalnej z zakresu zanieczyszczenia powietrza.
Inne realizowane w 2018 przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań projekty to m.in.:
- Aktywni Seniorzy w Metropolii,
- Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania.
W trakcie czerwcowego posiedzenia Rada, również jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania majątkowego poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań”. Projekt w 95 proc. będzie dofinansowany, adresowany jest do ok. 22 tys. mieszkańców obszaru metropolii Poznań.
Na koniec posiedzenia w części „wolne głosy i wnioski” głos zabrała Małgorzata Waszak, dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Pani dyrektor przedstawiła założenia projektu Metropolitalny System Informacji Przestrzennej. Jest to rozbudowany system, pomagający gminom tworzącym obszar metropolii Poznań łatwiej zarządzać przestrzenią. System ma ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących różnych dziedzin – ochrony środowiska, planowania przestrzennego, edukacji, zdrowia. Ma przyspieszyć wydawanie decyzji, a z drugiej strony sprawić, że tworzenie prawa dotyczącego przestrzeni, podejmowanie decyzji w tym zakresie będzie bardziej przejrzyste dla mieszkańców. Dane przedstawiane i aktualizowane mają być w modeli 3 D. Koszt stworzenia systemu wyniesie ok. 17 mln. zł, z czego 15 mln będzie stanowić dofinansowanie, milion na ten cel przeznaczy Powiat Poznański, a reszta ma pochodzić ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań. – Uważam, że musimy kontynuować prace nad tym systemem, to bardzo ważny i pożyteczny projekt – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Tagi:
Działalność
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4