Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-06-14

Zatrzymać wodęNa terenie gminy Kleszczewo, w Tulcach w doliny rzeki Męciny, zostanie wybudowany zbiornik retencyjny. Celem inwestycji jest powiększenie zasobów wodnych na terenie gminy Kleszczewo.

Zbiornik powstanie poprzez spiętrzenie wody w rzece Męcinie wskutek wybudowania ziemnej zapory, około 70 m powyżej drogi Tulce – Środa.
Gmina Kleszczewo, w całości położona w dorzeczu rzeki Warty, jest odwadniana przez jej dopływy: zachodnią część terenu odwadnia rzeka Kopla wraz z dopływami, tj. Michałówką wyznaczającą zachodnią granicę gminy oraz Męciną odwadniającą jej centralne połacie. W związku z powyższym w gminie dostrzegany jest deficyt wody, który odczuwają zwłaszcza rolnicy. Priorytetowym celem projektowanego zbiornika o powierzchni 17 ha będzie magazynowanie 66,8 tys. m sześc. wody dla nawodnień rolniczych, w tym do nawodnień użytków zielonych. Zbiornik będzie też służył mieszkańcom jako teren rekreacyjny.
Realizacja projektu wynika m.in. z potrzeby zabezpieczenia mieszkańców regionu przed intensywnymi okresami opadów przeplatanymi okresami długotrwałej suszy. Po osiągnięciu wiosennego maksimum (marzec) stany wody i przepływy w ciekach położonych na terenie gminy wyraźnie się zmniejszają. Ponadto budowa zbiornika przyczyni się do poprawy bilansu wodnego, na co z niecierpliwością czekają rolnicy.
W obszarze lokalizacji zbiornika występują najniższe w Polsce opady roczne (poniżej 550 mm). Charakterystyczną cechą zlewni jest brak jezior oraz niewielka powierzchnia łąk i lasów, co przyczynia się do dużej nierównomierności przepływów wody w korycie rzeki wynikającej z małej zdolności retencyjnej.
Koszt realizacji inwestycji wyniesie ponad 18 mln zł, budowa zbiornika potrwa około dwóch lat.

Na fotografii: Miejsce, w którym powstanie zbiornik retencyjny
FOt. ARCHIWUM RZGW W POZNANIU

Tagi:
Kleszczewo, Ochrona środowiska
 - 1