Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-05-27

Poznań przyjazny dla seniorówZ Jędrzejem Solarskim, zastępcą prezydenta miasta Poznania, rozmawia Paweł Napieralski.

Kiedy w Poznaniu dostrzeżono, że seniorom niezbędna jest pomoc instytucjonalna?
Działalność na rzecz seniorów w naszym mieście ma długą tradycję. Dokonania w tym zakresie zostały dostrzeżone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i w lipcu 2016 roku Poznań dołączył do grona miast przyjaznych starzeniu. W zeszłym roku w Polsce były trzy takie miasta: Gdynia, Poznań i Ostrów Wielkopolski. Aby otrzymać ten tytuł, trzeba wielu lat przygotowań. Poznań już od dekady prowadzi intensywną politykę prosenioralną, a w ostatnich czterech latach uruchomiliśmy wiele dodatkowych działań.

Czego seniorzy obawiają się najbardziej?
Starsi ludzie nie boją się tak bardzo choroby, jak samotności. O tym świadczą wyniki badań, to wynika również z naszych rozmów prowadzonych z tym środowiskiem. Towarzystwa seniorom na co dzień nie zapewnimy, możemy jedynie apelować do członków ich rodzin o większą troskę. Natomiast proponujemy szereg działań, których celem jest utrzymanie starszych osób w dobrej formie. Wszyscy znamy powiedzenie: starych drzew się nie przesadza. Staramy się stworzyć takie warunki, aby senior jak najdłużej mieszkał w swoim miejscu zamieszkania, ze swoją rodziną, w środowisku znajomych i sąsiadów. Uważam, że dom pomocy społecznej powinien być ostatecznością.

Skąd wiemy, jakie potrzeby mają seniorzy?
Poznań jako pierwszy z miast polskich wprowadził Miejską Radę Seniorów. Ostatnio obchodziliśmy już dziesięciolecie jej działania. Wszystkie projekty prowadzone na rzecz seniorów są albo wprost działaniami, które Miejska Rada Seniorów sugeruje, albo inicjują je nasi urzędnicy, a Miejska Rada Seniorów je akceptuje. Nic, co w Poznaniu się dzieje, a dotyczy seniorów, nie dzieje się bez wiedzy i akceptacji Miejskiej Rady Seniorów. Myślę, że współpraca pomiędzy radą seniorów a władzami miasta jest wzorcowa w skali kraju, spotykamy się regularnie raz w miesiącu.

Jakie najczęstsze postulaty zgłaszają seniorzy w trakcie tych spotkań?
Ostatnie sygnały dotyczą problemów z dostępem do poznańskiej kultury. Seniora często po prostu nie stać na to, aby zapłacić za bilety. Skromne emerytury i renty wydają na podstawowe potrzeby życiowe. Stąd też pomysł, abyśmy częściej organizowali na rzecz seniorów darmowe wydarzenia kulturalne. Realizację tych działań zapoczątkowaliśmy już dwa lata temu, kontynuowaliśmy je w roku ubiegłym, prowadzimy obecnie i będziemy to robić w przyszłości. To m.in. koncerty i musicale w Teatrze Muzycznym, spektakle w Teatrze Polskim. Nowością w sferze rozrywki są zapoczątkowane w ubiegłym roku potańcówki na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Zaprosiliśmy ponad pięciuset seniorów – była dobra muzyka, potańcówka, jedzenie i picie. Nie zapominamy też o naszych seniorach, którzy przebywają w DPS-ach. Dla nich organizujemy cztery razy w roku (Boże Narodzenie, Wielkanoc, majówka oraz w październiku) spotkania nad Jeziorem Strzeszyńskim, w restauracji Oaza. Do udziału w tych imprezach zapraszamy też podopiecznych domu w Lisówkach, który leży na terenie gminy Dopiewo, czyli na obszarze metropolii Poznań.

Wiele projektów dla seniorów realizowanych w Poznaniu może być inspiracją dla samorządów gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Powiedzmy choćby o kilku.
Pakiet Viva Senior to otwarty pakiet zawierający zbiór bezpłatnych usług oferowanych przez miasto Poznań swoim starszym mieszkańcom. Cały czas dokładamy nowe działania. Zaczęliśmy od „Złotej Rączki” – senior dzwoni na naszą infolinię i informuje o usterce w domu, np. cieknącym kranie czy nieświecącej żarówce lub obluzowanym gniazdku elektrycznym. Od momentu zgłoszenia w ciągu trzech dni przyjeżdża złota rączka i usterkę usuwa. Rocznie wykonywanych jest ok. 2 tys. tego rodzaju usług. Innym z działań jest „Bezpłatna taksówka dla seniora” – raz na dwa miesiące z bezpłatnej taksówki mogą korzystać seniorzy, którzy ukończyli 80. rok życia. Projekt adresowany jest do seniorów, którzy nie mogą korzystać z darmowej komunikacji publicznej, a chcą dojechać do lekarza, na rehabilitację, do urzędu czy na cmentarz. Rocznie miasto Poznań finansuje ok. 10 tys. takich wyjazdów. Kolejna propozycja dla seniorów to „Bezpłatna książka”. Pomyśleliśmy o tych naszych starszych mieszkańcach, którzy ze względu niepełnosprawność czy inne ograniczenia nie mogą wyjść z domu, a lubią czytać. Dajemy możliwość wypożyczenia konkretnego tytułu bez wychodzenia z domu. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego – łóżka, wózka, kuli lub balkonika na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Jaką część mieszkańców Poznania stanowią seniorzy?
To jest grupa, która stanowi ok. 20 proc. ogółu mieszkańców. W liczbach bezwzględnych to ok. 143 tys. osób w wieku 60+, bo tak obecnie określa się seniora. Grupa ta co roku jest większa. Rzeczywistość w Europie jest taka, że społeczeństwa się starzeją. Zjawisko to nie omija Polski i Poznania. To nie jest problem, a bardziej wyzwanie.
 - 1