Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-05-24

Stowarzyszenie na forum EuropyW dniu 22 maja br. odbyła się telekonferencja pt. „Ko-kreacja a działania na rzecz klimatu. Jak społeczeństwo może wpływać na adaptację i łagodzenie skutków zmian klimatycznych?” w ramach międzynarodowego projektu TeRRIFICA. Podczas konferencji zaprezentowany został jeden z projektów, w którym uczestniczy Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Konferencja została zorganizowana przez Science Shop Vechta (Cloppenburg University of Vechta) w ramach projektu TeRRIFICA finansowanego z programu Horyzont 2020. Realizacja projektu obejmuje współpracę ośmiu europejskich instytucji (m.in. uniwersytety, organizacje społeczne i rządowe) w zakresie wzmacniania kompetencji dotyczących adaptacji i łagodzenia skutków zmian klimatu. Projekt swym zakresem obejmuje wszechstronny i obszerny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatycznych, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na działania podejmowane w sześciu pilotażowych regionach leżących w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Serbii, Polsce i Białorusi.
Projekt realizowany jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełni w projekcie rolę interesariusza, który dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie upowszechniania informacji na temat zmian klimatu, przeciwdziałania tym zmianom oraz adaptacji.
Pierwsza międzynarodowa telekonferencja w ramach projektu TeRRIFICA, poświęcona była zagadnieniu aktywnego włączania społeczeństwa w działania na rzecz adaptacji i łagodzenia skutków zmian klimatu i wzięło w niej udział ponad 50 uczestników z całego świata. W programie znalazł się m.in. wykład dr Angeli Connelly (University of Manchester) dotyczący ko-kreacji w zakresie zmian klimatu oraz prezentacje przykładów dobrych praktyk w tym zakresie z 6 regionów położonych w Białorusi, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce oraz Serbii. Polskę zaprezentowała Sylwia Ciesiółka, przedstawicielka Stowarzyszenia Metropolia Poznań. która przedstawiła projekt pt. Edukacyjna Sieć Antysmogowa. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie od 2018 r. i ma celu podniesienie świadomości mieszkańców Metropolii na temat stanu jakości powietrza, którym oddychamy. Udział w konferencji był okazją do promowania działań podejmowanych przez Metropolię Poznań na szerokiej arenie międzynarodowej.

Poniżej link do konferencji.
https://www.youtube.com/watch?v=j7x99W4SmP8&t=14716s
Tagi:
Działalność, Ochrona środowiska
 - 1