Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-04-02

Kurier Metropolitalny nr 16Pojawił się kolejny numer wydawanego rzez Stowarzyszenie Metropolia Poznań miesięcznika "Kurier Metropolitalny". Tytuł kolportowany jest jako wkładka (insert) do wydawanego przez Wydawnictwo Miejskie Posnania miesięcznika "Poznań. Informator Samorządowy Metropolii Poznań". Miesięcznik dostępny jest w urzędach gmin, bibliotekach gminnych lub domach kultury.

Tagi:
Działalność
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4