Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-03-21

Z Poznania nad AdriatykDecyzją walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk (SPRKT Bałtyk – Adriatyk) z 20 marca br. Stowarzyszenie Metropolia Poznań (SMP) zostało przyjęte do SPRKT Bałtyk – Adriatyk jako członek wspierający.

SPRKT Bałtyk – Adriatyk zostało powołane w celu zacieśnienia współpracy województw samorządowych oraz reprezentowania na forum krajowym i międzynarodowym interesów regionów leżących w strefie odziaływania Korytarza.
SMP przestąpiło do SPRKT Bałtyk – Adriatyk jako inicjator i koordynator wielu projektów realizowanych w sferze transportu publicznego na obszarze metropolii Poznań. SMP ściśle współdziała z samorządem województwa wielkopolskiego w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. Niezwykle istotnym elementem planowanych przez SMP działań jest rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego. Odgrywa on bardzo duże znaczenie w układzie kolejowym Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, ponieważ właśnie tutaj krzyżują się dwie ważne linie tj. E 59 stanowiącą fragment międzynarodowego ciągu transportowego z Malmö – Ystad do Wiednia, Budapesztu i Pragi oraz E 20 będącą częścią Korytarza Transportowego Zachód – Wschód, który łączy Berlin Moskwę.
Korytarz Bałtyk – Adriatyk, o długości 2 400 km przebiega przez sześć państw członkowskich (Polskę, Republikę Czeską, Słowację, Austrię, Włochy i Słowenię). We wszystkich wymienionych państwach obejmuje on łącznie 13 węzłów miejskich i portów lotniczych (w tym Poznań Ławica), 10 portów i blisko 30 terminali kolejowo-drogowych (m.in. CLIP Logistics zlokalizowanych w Swarzędzu).
Polska jest krajem który zajmuje istotne miejsce w układzie międzynarodowych sieci korytarzy transportowych (korytarze sieci TEN-T nr I, II, III, VI biegną przez terytorium Polski). Sieć TEN-T to Transeuropejskie Korytarze Transportowe oraz sieć uzupełniająca, przy czym w tym przypadku pod pojęciem „korytarza” rozumiemy ciąg infrastruktury transportowej o znaczeniu międzynarodowym.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1