Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-03-20

Metropolia wesprze GruzjęStowarzyszenie Metropolia Poznań rozpoczyna działania na rzecz budowy partnerstwa lokalnego w Gruzji. Projekt realizowany będzie dla położonego w Gruzji regionu Imeretia.

Celem projektu jest promowanie rewitalizacji w poprzemysłowych miastach regionu Imeretia poprzez budowanie partnerstw lokalnych pomiędzy różnymi partnerami. W ramach projektu przygotowane zostaną programy rewitalizacji dla trzech gmin gruzińskich. Podstawą dla ich opracowania będą doświadczenia z obszaru metropolii Poznań. Ponadto projekt ma przyczynić się do zwiększenia zdolności gruzińskich gmin i partnerów do budowania partnerstwa przy udziale szerokiego grona odbiorców. Jednym z zadań projektu jest zwiększenie zdolności pracowników administracji lokalnej i jej partnerów do przeprowadzenia procesu rewitalizacji.
Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełni w projekcie rolę partnera, którego zadaniem jest dostarczenie know-how w zakresie budowania partnerstw, przeprowadzania procesu rewitalizacji, realizacji projektów rewitalizacyjnych, konsultacji społecznych itp. Z racji dużych doświadczeń Stowarzyszenia w realizacji tego typu projektów, a także zaawansowanego procesu rewitalizacji zarówno w mieście Poznań, jak i w gminach zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia, Metropolia Poznań będzie dzielić się swoimi doświadczeniami z pracownikami administracji gruzińskiej.
Projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rewitalizacji miast postindustrialnych w Imeretii” finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Programu Wsparcie dla władz lokalnych w Gruzji (Support to Local Authorities in Georgia). Wartość projektu wynosi ponad 355 tys. euro, w tym dofinansowanie UE 315 tys. euro. Projekt będzie realizowany w latach 2019–2021.

Na fotografii Tbilisi, stolica Gruzji, fot. PIXABAY


Tagi:
Działalność
 - 1