Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-03-05

Podsumowanie XII edycji "Dnia Urbanisty"Wśród organizatorów XII edycji „Dnia Urbanisty” oprócz poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Międzynarodowych Targów Poznańskich ponownie znalazło się Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Konferencja odbyła się w dniach 14-15 lutego 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako jedna z imprez towarzyszących targom „Budma 2019”. Tegoroczna edycja po raz drugi z rzędu miała poszerzony, dwudniowy wymiar.
Zgodnie z tytułem konferencji „Przestrzeń w lepszym klimacie”, poruszane zagadnienia koncentrowały się na związkach urbanistyki i planowania przestrzennego z działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania ich przyczynom. Konferencja została podzielona tematycznie na dwa dni, których wiodącymi motywami były „POWIETRZE” i „WODA”.

Dzień I (14 lutego) rozpoczął się uroczystym otwarciem i przywitaniem gości przez Prezesa Oddziału TUP w Poznaniu Kol. Piotra Sobczaka. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Bartosz Guss. Wprowadzeniem do tematyki całego wydarzenia było niezwykle dynamiczne wystąpienie Marcina Popkiewicza – fizyka, dziennikarza, a także autora bloga ziemianarozdrozu.pl. W pierwszym dniu dominowały kwestie czystego powietrza i zwalczania smogu, prezentowane także w kontekście rozwiązań o wymiarze metropolitalnym (projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa). Przedstawione zostały także przykłady innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w skali lokalnej (modelowanie przewietrzania miasta, domy pasywne, infrastruktura elektromobilności i antysmogowa).
Uzupełnieniem dnia I było wieczorne spotkanie pt. „Wieczór w dobrym klimacie – wieczór energii z Veolią”, które odbyło się w restauracji SPOT. w Poznaniu. Spotkanie miało charakter zamknięty i było przeznaczone dla osób zaproszonych przez organizatorów konferencji. Wieczór był sponsorowany przez partnera wydarzenia – firmę Veolia Energia Poznań. Podczas wieczoru odbyła się prezentacja dotycząca przyszłości technologii ciepła systemowego uzupełniona dyskusją z udziałem Kol. Piotra Sobczaka i Kol. Łukasza Mikuły.

Dzień II (15 lutego) wydarzenia upłynął pod znakiem planowania właściwej gospodarki wodnej i zarządzania retencją wód opadowych. W ramach wystąpień spotkały się różne punkty widzenia na tę problematykę: samorządowy, naukowy, branżowy oraz organizacji pozarządowych. Szczególną dyskusję wywołał zamykający wykład Macieja Podymy dotyczący miejskich łąk kwietnych. Przez cały czas trwania wydarzenia można było odwiedzić interaktywne stanowisko Ecol-Unicon, gdzie za pomocą technologii Virtual Reality można było „zwiedzić” innowacyjny zbiornik retencyjny Hydrozone.
Bardzo sympatycznym momentem kończącym każdy dzień obrad i jednocześnie nowością tegorocznej edycji było losowanie książek. Wśród losowanych tytułów znalazły się książki Marcina Popkiewicza ufundowane przez TUP Oddział w Poznaniu oraz książki ufundowane przez renomowane wydawnictwo prawnicze C.H.Beck. Wydawnictwo przygotowało również upominki powitalne dla uczestników oraz prezentowało swoją ofertę na stoisku księgarskim.

źródło: Towarzystwo Urbanistów Polskich. Oddział w Poznaniu"

Zobacz także:
http://tup.poznan.pl/konfrencje/dzien-urbanisty/2019-2 ›


Tagi:
Ochrona środowiska
 - 1