Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-02-19

Przebudowa Dworca Głównego w Poznaniu coraz bliżejPKP SA zawarły umowę z projektantami dla modernizacji i przebudowy czterech dworców – w Poznaniu, Kielcach, Skierniewicach i Chełmie. Wykonawcy będą pełnić też nadzór autorski nad realizacją prac.

Umowy wykonawcze są zawierane w ramach wcześniej toczącego się przetargu ramowego i w oparciu o umowę ramową zawartą 31 sierpnia 2018 r. Zamawiający zapraszał każdorazowo do składania ofert na realizację zamówień szczegółowych wszystkich wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową. Kolejne zamówienia szczegółowe będą realizowane w miarę potrzeb zamawiającego. W każdym wypadku zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych. Wykonawca będzie pełnić też nadzór autorski nad realizacją prac budowlanych.
Przetarg ramowy na wykonanie dokumentacji projektowych obejmuje 74 lokalizacje. To element programu inwestycji dworcowych do 2023 r. W sumie na realizację zamówienia w zakresie projektów PKP SA przeznaczyły 26,8 mln zł netto.
W przypadku Poznania Głównego (w międzytorzu) wpłynęło pięć ofert. Ostatecznie PKP SA podpisały 18 stycznia umowę z firmą Pas Projekt, a jej wartość sięga 1,77 mln zł netto. Kolej przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku i budowę nowego dworca. Same prace budowlane zajmą 30 miesięcy.

(za: www.transport-publiczny.pl)


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Poznańska Kolej Metropolitalna, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1