Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-02-15

Nowe pociągi dla PKMW drugiej połowie roku 2020 województwo wielkopolskie otrzyma 5 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) serii „Elf 2”. Tabor będzie przewoził pasażerów poruszających się koleją kursującą w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

14 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał umowę pomiędzy Województwem Wielkopolskim a konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego ZNTK Mińsk Mazowiecki. Przedmiotem umowy jest dostawa 5 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) serii „Elf 2” do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Ofertę PESY uznano za najkorzystniejszą spośród trzech złożonych ofert (oferty złożyli także NEWAG Nowy Sącz i Stadler Polska). Inwestycja o wartości 127,45 mln zł (w tym dofinansowanie z UE w wysokości 48,75 mln zł) zrealizowana zostanie w okresie czerwiec-grudzień 2020 r. W ramach umowy przewidziano także przeprowadzenie instruktaży technicznych, udzielenie 60. miesięcznej gwarancji, opracowanie dokumentacji technicznej i udzielenie licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.
Tabor będzie dostosowany do obsługi ruchu aglomeracyjnego (2 pary drzwi na człon) z prędkością 160 km/h. Dla każdego pojazdu przewidziano m.in. min. 240 miejsc siedzących, 5 automatów biletowych, dwie toalety w układzie zamkniętym, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, system Wi-Fi, system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring, miejsca dla niepełnosprawnych i do przewozu rowerów, pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, automatyczne odświeżacze powietrza, defibrylatory. Ponadto pojazdy będą przystosowane do zainstalowania systemu Poznańskiej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) na pokładzie.
Nowe pojazdy będą przeznaczone do obsługi połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii Opalenica-Poznań-Września, lecz będą mogły być wykorzystywane również na innych liniach kolejowych – do Gniezna, Czempinia, Wronek i do Rogoźna.
Województwo Wielkopolskie po zrealizowaniu przedmiotu umowy będzie dysponowało 71 jednostkami taborowymi, w tym 49 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Województwo Wielkopolskie będzie mogło skorzystać także z prawa opcji obejmującej zakup dodatkowych dwóch ezt.
Zakup pojazdów współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T).


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Poznańska Kolej Metropolitalna, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2