Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-01-23

Mieszkania chronione – dwa już gotoweW Swarzędzu zostały oddane do użytku pierwsze dwa tzw. mieszkania chronione. Urządzono je w gruntownie wyremontowanym budynku komunalnym przy ul. Wrzesińskiej.
Lokale są w pełni wyposażone i przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Administrować nimi będzie Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a lokatorami będą podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. – W miarę możliwości na terenie Swarzędza tworzone będą następne, gdyż jest to ustawowy obowiązek gminy – podkreśla burmistrz gminy Marian Szkudlarek.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej dla osób, które z powodu trudnej sytuacji życiowej, wieku, niepełnosprawności lub choroby (zwłaszcza psychicznej) potrzebują wsparcia. Osoby skierowane do mieszkania chronionego przygotowują się pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia.
W zależności od celu udzielania wsparcia mieszkanie prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

mw/Swarzędz


Tagi:
Gospodarka i biznes, Rodzina i zdrowie, Swarzędz
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5