Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-01-11

Autobusy dla Tarnowa PodgórnegoTabor komunikacji publicznej Tarnowa Podgórnego wzbogacił się o cztery nowoczesne autobusy. 7 stycznia producent uroczyście przekazał pojazdy wójtowi gminy – Tadeuszowi Czajce.

Zakup autobusów dofinansowano ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Nowe pojazdy, w ramach transportu zintegrowanego, obsługiwać będą także linie łączące gminę z Poznaniem. Za transport publiczny na terenie gminy Tarnowo Podgórne odpowiada firma Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. Spółka obsługuje również połączenia autobusowe, dla których organizatorem transportu jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Dzięki integracji transportu na obszarze Metropolii Poznań pasażerowie mogą korzystać z połączeń różnych operatorów w systemie wspólnej taryfy biletowej.
W ramach kompleksowego projektu współfinansowanego ze środków ZIT pt. „Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne” realizowanych jest szereg inwestycji, w tym utworzenie punktów przesiadkowych wyposażonych w tablice multimedialne i miejsca postojowe B&R, zakup nowoczesnych autobusów oraz modernizacja bazy technicznej do obsługi autobusów przy ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 14,8 mln zł, z czego 8,2 mln zł to dofinansowanie ze środków UE w ramach ZIT.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Tarnowo Podgórne, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3