Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-12-13

Większa dotacja dla żłobków w KomornikachDo 300 zł wzrośnie wysokość dotacji udzielanej z budżetu gminy Komorniki na dziecko w prywatnym żłobku, a do 250 zł w klubie dziecięcym. Nowe stawki dotacji zaczną obowiązywać od stycznia 2019 r. To jedna z pierwszych decyzji radnych nowej kadencji podjęta na roboczej sesji 5 grudnia.
Gmina Komorniki dopłaca do żłobków i klubów dziecięcych od 2011 roku, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Dotacja udzielana jest na dzieci zamieszkałe na terenie gminy. Obecnie w gminie funkcjonuje 12 żłobków niepublicznych, do których uczęszcza 260 dzieci. W tym roku gmina przeznaczyła na ten cel 715 tys. zł. W przyszłym roku wydatki te wzrosnąć mogą do ponad miliona złotych.
Zapotrzebowanie na placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi corocznie wzrasta. Zwiększenie dotacji ma pobudzić powstawanie nowych placówek i zrekompensować koszty ich prowadzenia. Dotacja z gminy jest udzielana podmiotom prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, nie zaś bezpośrednio rodzicom. Kwestia wysokości opłaty za żłobek ponoszonej przez rodziców i skorelowanie jej z otrzymaną dotacją należy wyłącznie do osoby go prowadzącej.


Tagi:
Rodzina i zdrowie
 - 1