Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-12-10

Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko w gminie Suchy Las II etapProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakres projektu:
Inwestycja została zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej Radojewo-Biedrusko i stanowi II etap budowy trasy rowerowej w tym rejonie (I etap zrealizowany ze środków RPO poza ZIT).


Projekt objął m.in. następujące działania:

1. Budowa trasy rowerowej na odcinku Radojewo-Biedrusko (odcinek od Łysego Młyna do Biedruska) o długości 2,67 km wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym 6 lamp LED hybrydowych, wiata rowerowa w okolicy ośrodka Łysy Młyn, zatoka autobusowa.
2. Nazdór inwestorski.
3. Kampania informacyjno-promocyjna promująca niezmotoryzowany transport indywidualny.


Znaczenie projektu:
- celem główny projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu poznańskiego, w tym Gminy Suchy Las oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.
- założenia projektu zakładają następujące rezultaty i oddziaływanie: zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zwiększenie liczby korzystających z rowerów w codziennych dojazdach, zmniejszenie emisji pochodzącej ze zmechanizowanych środków transportu, zmniejszenie antropopresji, spadek poziomu hałasu, wzrost jakości życia mieszkańców.

Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/poprawa-efektywnosci-transportu-poprzez-budowe-sciezki-rowerowej-radojewo-biedrusko-w-gminie-suchy-las-ii-etap ›


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Suchy Las, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4