Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-12-10

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturąProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakres projektu:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Parku Botanicznego do ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu

W ramach zadania przeprowadzone zostały następujące prace budowlane: zerwanie istniejącej nawierzchni, korytowanie ścieżki, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z warstwą ścieralną-asfaltobetonową o grubości 5 cm, przedłużenie istniejącego przepustu pod kładką, wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej, montaż latarni drogowych – 75 kompletów z lampami LED, montaż barierek oraz płotków zabezpieczających oraz montaż tablic informacyjnych, zagospodarowanie terenu. Nad pracami budowlanymi został prowadzony nadzór.Podstawowe parametry drogi:
- Klasa drogi: pieszo-rowerowa
- Prędkość projektowa: 30km/h
- Szerokość całkowita drogi: 5,0m
- Szer. drogi rowerowej: 2,0m
- Szerokość chodnika: 2,0m
- Przekrój: uliczny
- Przewidywany ruch: pieszy i rowerowy
- Długość odcinka drogi pieszo-rowerowej: 1342,92m


Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozwoj-niskoemisyjnej-mobilnosci-miejskiej-na-terenie-gminy-swarzedz-system-tras-rowerowych-wraz-z-infrastruktura ›


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Swarzędz, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4