Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-12-10

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencjiProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakres projektu:

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli.

Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu - 20 osób.

Przykładowe zagadnienia szkoleniowe i obszary kwalifikacji: programista operator CNC, automatyka procesów, programowanie informatyczne CISCO, Odnawialne Źródła Energi, mechatronika pojazdowa, AutoCAD, projektowanie i druk 3D, napędy hybrydowe, uprawnienia spawacza.

Projekt stanowi jeden z 4 komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, bazy dydaktycznej na terenie powiatu poznańskiego.

Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/centrum-ksztalcenia-praktycznego-w-swarzedzu-kuznia-kwalifikacji-i-kompetencji ›


Tagi:
Edukacja, Swarzędz
 - 1
 - 2
 - 3