Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-11-15

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w ObornikachProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania

Zakres projektu:

Projekt polegał na termomodernizacji budynku o powierzchni użytkowej 251,93 m2, który poddany kompleksowej modernizacji energetycznej poprzez przeprowadzenie prac termoizolacyjnych, wymianę instalacji wewnętrznych (oświetleniowej, grzewczej, ciepłej wody użytkowej) oraz montaż instalacji solarnej (celem ogrzania c.w.u.- liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej - OZE - 1 szt.). Obiekt przeznaczony jest realizacji zadań przypisanych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obornikach, jednostce organizacyjnej Gminy Oborniki.


Przedsięwzięcie obejmowało również koszty związane z nadzorem inspektora budowlanego oraz promocji projektu. Przed realizacją przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja techniczna, tj. dokumentacja projektowa, kosztorysy, audyt energetyczny, audyt oświetleniowy oraz opinia ornitologiczna i chiropterologiczna.

Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/poprawa-efektywnosci-energetycznej-poprzez-kompleksowa-modernizacje-energetyczna-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-budynku-przy-ul-jagiellonskiej-1-w-obornikach ›


Tagi:
Ochrona środowiska, ZIT
 - 1