Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-11-15

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnegoProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania

Zakres projektu:

Celem projektu była termomodernizacja Zespołu Szkół im. M. Żelazka w Chludowie.

Projekt obejmował działania, przyczyniające się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, oświetlenia, ograniczenia strat energii i redukcje zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych w procesie energetycznego spalania paliwa.


Odbiorcami projektu są osoby związane z obiektem szkolnym (uczniowie, nauczyciele, rodzice, lokalna społeczność). Ze względu na globalne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska odbiorcę będzie również całe społeczeństwo. Zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”, jednym z priorytetów jest poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej.


Projekt obejmował rozwiązania zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku, warunków cieplnych obiektu i zwiększenie energooszczędności obiektu, poprawy komfortu użytkowników.

Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-termomodernizacja-zespolu-szkol-w-chludowie-celem-poprawy-srodowiska-naturalnego ›


Tagi:
Edukacja, Ochrona środowiska, Suchy Las, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4