Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-11-14

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy SwarzędzProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).

Zakres projektu:

1. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) przy dworcu PKP w Swarzędzu - w tej lokalizacji zrealizowano Parkingi P&R na 94 samochody, wiaty rowerowe mogące pomieścić 30 jednośladów. W Swarzędzu inwestycja objęła m.in. budowę przystanku początkowego i końcowego większości linii autobusowych komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Swarzędz. Przystanek może obsługiwać 4 pojazdy na dwóch wyposażonych w wiaty przystankowe peronach autobusowych. Przy dworcu przebiega trasa nowej linii autobusowej nr 494, która łączy miejscowość Garby z węzłem przesiadkowym w Kobylnicy, na której kursują nowo zakupione ekologiczne autobusy hybrydowe. Projekt obejmował również budowę wydzielonej zatoki postojowej (K&R) dla trzech samochodów osobowych, zlokalizowanej przy ulicy Dworcowej.
2. Budowa ZWP przy dworcu PKP w Kobylnicy - w wyniku realizacji inwestycji przebudowany został odcinek ul. Dworcowej wraz z pętlą autobusową z 2 peronami. Powstał także parking z 22 miejscami postojowymi oraz stojak dla 20 rowerów wraz z wiatą.
3. Informacja i promocja.
4. Zakup niskoemisyjnych środków transportu - 4 szt. autobusów hybrydowych.
Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozwoj-niskoemisyjnej-mobilnosci-miejskiej-na-terenie-gminy-swarzedz ›


Tagi:
Swarzędz, Transport indywidualny i zbiorowy, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8