Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-11-14

Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i SztukiProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Zakres projektu:

Zakres projektu obejmował adaptację, poprzez przebudowę i działania rewitalizacyjne, dawnego budynku strażnicy (remizy ochotniczej straży pożarnej) przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu na cele kulturalne – Centrum Historii i Sztuki. Budynek pochodzi z pocz. XX w. i poprzez swój układ funkcjonalny i charakter zabudowy (garaże, wieża ćwiczebno – obserwacyjna) wykorzystywany był przez ochotniczą straż pożarną do działalności statutowej.ach ZIT dla MOF Poznania

Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/adaptacja-budynku-remizy-strazackiej-na-cele-swarzedzkiego-centrum-historii-i-sztuki ›


Tagi:
Kultura, Swarzędz, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5